PLANERA SMARTARE

FÅ TID FÖR DET VIKTIGA

-den enda svenska konkreta och pedagogiska planeringsboken

Facebook Linkedin Planera smartare boken

Logga in


Denna sida är endast tillgänglig för bokägare. Användarnamnet är "bokägare" och lösenordet hittar du i boken på sid 202. OBS! Ange lösenordet med små bokstäver!

Get ready! info@planerasmartare.se 070 647 17 27

WDS CMS admin »